3 Inzichten over ‘terug naar kantoor’

3 Inzichten over ‘terug naar kantoor’

De afgelopen weken heb ik met veel verschillende organisaties gesproken over de effecten van COVID-19 op de organisatie en samenwerking. Mede aan de hand van het door ons ontwikkelde TUNE-IN; een spel-instrument voor een goed gesprek. Ik deel hier graag een drietal inzichten en adviezen uit die gesprekken.

1.     Durf het verschil te maken

Voor mij het meest in het oog springende  resultaat van de gesprekken is dat mensen (en zeker managers) erachter komen dat afgelopen periode voor iedereen anders is geweest. Ik heb aangrijpende verhalen gehoord van mensen die geen goed afscheid hebben kunnen nemen van dierbaren vanwege de COVID-maatregelen. Daarnaast verhalen van mensen die letterlijk zeggen: “Voor mij is het een prachtige periode. Ik ben 6 kilo afgevallen, heb mijn oude hobby [schilderen] weer opgepakt en ben weer volop aan het hardlopen!”. Waar het voor veel mensen met kinderen een periode van jongleren met heel veel tegelijk was, vonden anderen juist extra rust door minder sociale druk. Waar sommigen tot bloei komen in deze periode, komen anderen klem te zitten.

Het besef dat iedereen ‘er anders in zit’ is natuurlijk betekenisvol voor hoe je met elkaar werkt. Velen realiseerden zich na het gesprek over ieders beleving dat het cruciaal is om hier recht aan te doen en bewust om te gaan met de verschillen.

Dat iedereen deze periode verschillend beleefd is ergens ook nogal een open deur. Heeft niet iedereen altijd een eigen, verschillend verhaal? Doordat we nu een gezamenlijke ervaring hebben maakt de verschillen wellicht beter bespreekbaar, maar eigenlijk is dit altijd zo. Iedereen heeft een eigen verhaal en brengt dat verhaal mee naar zijn of haar werk. Daar bewust mee om gaan en verschil maken, omdat mensen verschillen lijkt een logische les.

2.     Vertrouw op het vakmanschap van je professionals

Ik hoorde een mooi verhaal van een manager van de Rabobank die heel bewust had gestuurd op het organiseren van rust en ruimte bij haar mensen thuis. Mensen met kinderen gaf ze expliciet de ruimte om substantieel minder te werken. Ze zei: “ga nou maar eerst regelen dat het thuis goed zit, zorg voor een goede balans. Ik ga er vanuit dat je er gewoon een halve dag niet bent [iedere dag]”.

Uit een andere organisatie begreep ik dat nu de managers weer een beetje in control aan het komen waren er pas echt problemen ontstonden. Letterlijk: “Nu jij weer gaat sturen wordt het ingewikkeld…” De auteur van dit citaat had een aantal weken samen met collega’s allerlei inventieve manieren gevonden om het werk goed door te laten gaan, en dat was goed gelukt. Nu wilden managers weer controle en dat leidde tot gedoe.

De les is natuurlijk niet dat managers niet moeten sturen. Wel dat het echt werkt om je mensen te vertrouwen, en jezelf dienstbaar aan hen op te stellen. We zien op heel veel plekken dat de productiviteit eerder stijgt dan daalt. Terwijl veel leidinggevenden zich zorgen maakten of hun team wel zou ‘leveren’ met alle afleidingen bij het thuiswerken.

3.     Voer het goede gesprek

Als er iets extra duidelijk is geworden door afgelopen tijd is het wel dat ‘het goede gesprek’ essentieel is. Aan de hand van TUNE-IN hebben we veel goede gesprekken mogen begeleiden en zelf gevoerd. Steeds blijkt dat hoe wezenlijk het is om gewoonweg ervaringen te delen, vragen uit te wisselen en elkaar echt te horen. Het creëert verbinding, begrip en openheid. Of zoals een van de deelnemers het mooi verwoordde: “het geeft mij rust, het taboe is van de emoties af en we kunnen het er gewoon met elkaar over hebben”.

Een goed gesprek is ook wezenlijk als je weer met elkaar moet en kunt gaan kijken naar de toekomst. Hoe gaan we verder in de nieuwe realiteit? Daarover meer in een volgende blog.

Recommended Posts