Werkend krijgen fusieorganisatie

Werkend krijgen fusieorganisatie

De Hogeschool Rotterdam Business School (HRBS) is het cluster van alle economische opleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Met bijna 12.000 studenten ook direct het grootste instituut.

Vraag: vernieuwing onderwijs en organisatie
Na de formele samenvoeging van drie instituten tot de HRBS was de ambitie om het nieuwe instituut toekomstgericht vorm te geven. Met een vernieuwing van de ondersteuning structuur, een andere rol voor onderwijsmanagers, een decentralisatiebeweging en de ambitie het onderwijs te vernieuwen lagen er veranderopgaves op alle niveaus.

Aanpak: veranderkundige regie, leiderschapsontwikkeling en werkplaats
Wij hebben ondersteuning geboden op een aantal sporen:

  • Veranderkundige regie: inrichten van regievoering, formuleren veranderstrategie, schrijven veranderplan
  • Ontwikkeling managers: vormgeven tweedaagse bijeenkomsten met aandacht voor hun ontwikkeling, en verandering van de organisatie en hun rol daarin
  • Ontwikkeling teams: teams helpen in hun ontwikkeling met behulp van teamsessies
  • Vernieuwing onderwijs met behulp van een werkplaats onderwijsvernieuwing (zie ook deze[1] case)

Resultaat: organisatie in beweging  

  • Regieteam met meer scherpte in veranderambitie, een rode draad voor sturing en reflectie in de verandering en helderheid over ieders rol.
  • Versterkte verbinding in groep managers
  • Versterkte onderwijs- en ondersteuningsteams
  • Werkplaats onderwijsvernieuwing die nu op eigen benen verder draait. Jaarlijks tien onderwijsvernieuwing projecten. 25 deelnemers die als ambassadeurs bijdragen aan de verandering dwars door de HRBS heen.
Recent Posts