Onderwijsvernieuwing door actieleren

Onderwijsvernieuwing door actieleren

De werkplaats economie is dé plek voor onderwijsvernieuwing van de Hogeschool Rotterdam Business School.

Vraag: onderwijsvernieuwing
De HRBS heeft de ambitie haar onderwijs te vernieuwen om studiesucces en impact te vergroten. Hiertoe is de werkplaats economie in het leve geroepen.

Aanpak: werkplaats en actieleren
Wij hebben de werkplaats mede vormgegeven, deelnemers begeleid en de projectleider ondersteund. Onder meer door:

  • Inrichting en opzet van de werkplaats te ontwikkelen
  • Kennis en inzichten over de principes van actieleren toe te voegen
  • De eerste groep te begeleiden in het vormgeven en realiseren van vernieuwingsprojecten
  • De tweede groep helpen op starten en begeleiders van de hogeschool te coachen op hun rol als begeleider
  • De projectleider coachen op haar rol en het regieteam te begeleiden

Resultaat: vernieuwingsprojecten, ambassadeurs, studiesucces en impact   

  • Werkplaats onderwijsvernieuwing die nu op eigen benen verder draait. Jaarlijks tien onderwijsvernieuwing projecten. 25 deelnemers die als ambassadeurs bijdragen aan de verandering dwars door de HRBS heen.
  • 10 vernieuwingsprojecten met zichtbare impact op studiesucces en impact
  • 25 deelnemers die een groter bewustzijn hebben over hun eigen rol in de verandering. Groot deel van de groep pakt actief een rol als ambassadeur en verspreid inzichten rond onderwijsvernieuwing door de HRBS.
  • Projectleider die eigen rol sterker pakt en zelfstandig verder kan
Recent Posts