Vakmanschaps- ontwikkeling door actieonderzoek

Vakmanschapsontwikkeling door actieonderzoek

CIZ is een uitvoeringsorganisatie van de overheid. Ze beoordelen wie er recht op toegang tot de WLZ krijgt.

Vraag: vakmanschapsontwikkeling
CIZ maakte een verandering door van een organisatie die primair gericht was op het naleven van regels naar een organisatie met het motto: ‘de regels zijn gelijk, maar iedereen is anders’. Om invulling te geven aan dit motto was versterking van vakmanschap nodig. De gewenste verandering vraagt van medewerkers (meer dan vroeger) een stevige professionele identiteit en eigen beoordelingsvermogen dat is gebaseerd op een samenspel van vak, persoon en regels.

Aanpak: actieonderzoek
Dit hebben wij aangepakt met behulp van actieonderzoek. Actieonderzoek is een methode die leren, veranderen en onderzoeken combineert. Door heel concreet met verbeteringen aan de slag te gaan en hier continu op te reflecteren ontstond een traject dat op veel verschillende vlakken resultaat oplevert. Wat hebben we concreet gedaan?

 Gedurende enkele maanden begeleidden wij een groep professionals, breed uit de organisatie. Tijdens de bijeenkomsten deden we een aantal dingen:

  • Deelnemers helpen om erachter te komen wat hun eigen kompas en drive is
  • Op basis daarvan concrete verbeteringen doorvoeren in eigen werk én in de bredere organisatie
  • Reflectie op deze verbeteringen, en zo tot inzichten komen over patronen van de organisatie
  • Het optekenen en bespreken van deze patronen als basis voor interventies in de organisatie.
  • Deelnemers bewust maken van hun eigen manier van denken en werken en hoe deze zich verhoudt tot de gewenste veranderingen bij CIZ
  • Kennis en inzichten toevoegen over de methode van actieonderzoek.

Resultaat: professionals die zelf de verandering dragen en voortzetten

  • Concrete verbeteringen in het werk: een breder beoordelingskader, aanpak informatievoorziening, aanpak teamcoachbijeenkomsten en veel meer
  • Vakmanschap (professionele identiteit) van de deelnemers is versterkt. Ze staan steviger in hun werk en weten waarom ze doen wat ze doen. Ze nemen een steviger positie in de organisatie en zijn ambassadeur van de gewenste verandering. Hierdoor verspreiden inzichten uit het traject zich door de organisatie.
  • Inzicht over patronen binnen CIZ. Deze inzichten vormen nu een belangrijke basis voor het handelen van zowel managers als medewerkers.
Recent Posts