Participatieve diagnose

Participatieve diagnose. De spanning tussen kwaliteit van het (leer)proces en kwaliteit van het eindresultaat

Een collega en ik zijn betrokken geweest bij een grote zorginstelling. Zij stelden ons de vraag: help ons regie te voeren op onze (vijf) lopende verandertrajecten. Doorpratend over hun vraagstuk kwamen we erachter dat er op allerlei terreinen al hard gewerkt was aan het vormgeven en inrichten van veranderprogramma’s, maar dat er nog weinig antwoord was op de vraag ‘waarom gaan de dingen hier zoals ze gaan?’ In onze visie kon regie op de verandertrajecten pas zinvol worden vormgegeven als er een beter antwoord was op deze centrale vraag. Daarom kwamen we overeen dat een stevige diagnose een goed startpunt zou zijn, om vandaaruit de regievraag te kunnen beantwoorden.

Bekijk hier het artikel. 

Recommended Posts